980x400 px + tapeta (Smart screening)
desktop
Opis:

Uwaga: kreacja dostępna jest wyłącznie na miejscach premium!Smart Screening jest to format rozszerzający funkcjonalność Power Contentu. Składa się ze standardowego modułu Power Contentu umieszczonego na placemencie Premium oraz dwóch statycznych kreacji po jego lewej i prawej stronie.Power Content to unikalna forma reklamy internetowej łącząca w sobie zarówno cechy reklamy display, jak i modułów prezentujących treść, z którymi użytkownicy mogą wchodzić w interakcje. Power Content osiąga nawet 4% engagement rate, czyli nawet kilkanaście razy więcej niż reklama display. Rozdzielczość głównej kreacji to 980x400 px

Kreacje po lewej i po prawej stronie Power Contentu powinny być przygotowane w formacie .JPG lub .PNG w wymiarach:  500x400px.

Na urządzeniach o mniejszych rozdzielczościach ekranu, wielkość pól po bokach Power Contentu będzie mniejsza lub pola mogą wcale nie być widoczne.Rekomendujemy, żeby wszystkie istotne elementy kreacji znalazły miejsce w Power Contencie (980x400 px).Zamiast kreacji bocznych, możliwe jest uzupełnienie tła kolorem jednolitym, lub innym z każdej strony Power Contentu. Kolor należy podać w formacie hex.kreacja w HTML5Klient powinien dostarczyć plik HTML zgodny ze standardami w3c. Do pliku HTML mogą zostać dołączone pliki css, grafika w formacie JPG lub PNG oraz pliki javascript. Wszystkie ścieżki do dodatkowych plików muszą być relatywne, pliki muszą być umieszczone w jednym katalogu (bez struktury podkatalogów). Całość nie powinna przekraczać 100 KB. Kreacja powinna działać poprawnie na wszystkich przeglądarkach.Maksymalne wymiary kreacji głównej: 980x400 px. Każdą kreację będziemy testować przed emisją, czy nie generuje błędów. Uwaga: dźwiek w elementach wideo powinien być domyślnie wyłączony. Tapeta nie powinnna zawierać haseł oraz logotypów.Testy kreacji przeprowadzane są na placemencie premium.


Format plików:

HTML5, .JPG lub .PNG


  mobile tablet desktop
Rozdzielczość 300x250 px 300x250 px 980x400 px (kreacja główna)
2x 500x400 px (kreacje boczne)
Waga 60 KB 60 KB 150-200 kB